Hamnordningen innehåller beskrivningar av hur SBK:s verksamhet är organiserad och hur den praktiskt genomförs. Vidare finns en rad förhållningsregler som alla måste känna till och följa. Genom detta bidrar vi alla till att skapa och vidmakthålla en trivsam och välfungerande båtklubb för alla medlemmar samtidigt som SBK bibehåller och utvecklar goda relationer med omgivningen.

Medlemmar i SBK är skyldiga att följa Hamnordningen. Innehållet är utformat för att uppfylla myndighetskrav i gällande lagstiftning, undvika skador på person och egendom och förebygga negativ miljöpåverkan och risk för ohälsa. Den gällande Hamnordningen finns i klubbhuset och här på hemsidan. Vid behov uppdateras Hamnordningen av styrelsen. När det skett, meddelas detta på anslagstavlan i klubbhuset och här neden.

Detta är vad hamnordningen innehåller:

1 Allmänt

Om grundläggande förhållningsregler, medlemskap och hantering av tillbud.

2 SBK och verksamheten

Om medlemsformer, kontaktpersoner, serviceavgifter, o.dyl. 

3 Bryggplatser

Om olika typer av bryggplatser, kölistor och vad som gäller om du sålt båten.

4 Bevakning av klubbområdet

Om vad som gäller vid bevakning av båtklubbsområdet.

5 Miljö och spolplatta

Här hittar du allt du får och inte får göra med tanke på miljön.

6 Arbete och risker

Undvik skador och olyckor genom att följa dessa tio råd.

7 Båtlyft, transporter och sjösättning

Om båtlyft, båtvagnar, kranar, mast- och vinterförvaring.

...Och här hittar du hamnordningens bilagor:

Bilaga A) Bevakningsinstruktion

Om vad dör bör och inte bör göra när du bevakar båtklubbsområdet. 

Bilaga C) Angående risker

Om farliga arbetsmoment vid arbete med båt.

Bilaga D) Heta arbeten

Om svetsning, kapning och andra brandfarliga arbeten.

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund