Om svetsning, kapning och andra brandfarliga arbeten.

1. Allmänt

Både båtklubben och enskilda medlemmar har behov av till exempel svetsning för reparation och tillverkning av delar. Även andra arbetsmoment (t.ex. slipning, kapning mm) med hög temperatur, kan innebära brandrisker.

Heta arbeten kan givetvis också innebära hälsorisker. Både i form av inandning men även brännskador. Tänk till i förväg, om hur lättantändligt tyget i kläderna är!

2. Regler

A. I första hand skall heta arbeten, speciellt svetsning, ske på området omedelbart väster om verkstaden. Där finns inte andra båtar nära inpå. Där finns även tillgång till vattenslang och brandsläckare.

B. Sommartid när båtarna är i sjön, kan heta arbeten även göras på andra platser efter samråd med SBK:s styrelse. OBS! Då finns mer bilar/husbilar/husvagnar på området.

C. Om heta arbeten måste utföras vid vinterförvarade båtar:

  • Skall detta först godkännas av styrelsen.
  • Brandsläckningsutrustning finnas lättillgänglig.
  • En extra person skall vara närvarande som brandvakt.

D. Vid el-svetsning som skapar ögonskadande UV-ljus, skall ljusavskärmning ske mot omgivningen. Speciellt om svetsningen sker nära staketet.

E. Gör säkerhetsbedömning av hälsoriskerna för de som gör arbetet. Riskerna för andning, ögon, hörsel och brännskador.

F. Kontrollera att personer i närheten, är medvetna om vad som kommer att ske.

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund