Datum: Onsdag den 17 april 2024.
Tid: 19:00.
Plats: StSS (Segelsällskapet på södra sidan om bron i Stenungsund).

Fika finns från kl 18.30 för de som anmält att de vill ha det.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

OBS! Alla viktiga dokument finns att ladda ner som PDF:er längre ner på sidan.

 

Dagordning


§ 1. Årsmötet öppnas.


§ 2. Årsmötet stadgeenligt utlyst.

§ 3. Röstlängd fastställs. Medlem äger en röst. Deltagare kan även ha fullmakt för 1 annan medlem.


§ 4. Val av två justerare.


§ 5. Val av två rösträknare.


§ 6. Val av ordförande för årsmötet.


§ 7. Val av sekreterare för årsmötet.


§ 8. Beslut om dagordningen.


§ 9. Föredragande av protokoll från föregående medlemsmöte.


§ 10. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret (se bilagor nedan).


§ 11. Revisionsberättelse (se bilaga nedan).


§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.


§ 13. Nästa kalenderår (dvs vad är planerna för 2024).


§ 14. Beslut angående styrelsearvoden för kommande verksamhetsår (vi har inga arvoden).


§ 15. a) Motioner till årsmötet (inga motioner har inkommit i stadgeenlig tid).


§ 16. Val av föreningsfunktionärer.

a) Kassör, 3 Ledamöter*, 1 Revisor, 1 Revisorssuppleant

b) Eventuella fyllnadsval

* att årsmötet väljer 3 istället för 4 ledamöter är sista steget i den stadgeförändring som genomförts

§ 17. Val av tre ledamöter till valberedningen inför kommande årsmöte, varav en sammankallande.


§ 18. Information från styrelsen


§ 19. Övriga frågor (ej beslutsärenden).


§ 20. Mötet avslutas.


 

Välkommen!

Hälsar styrelsen för Stenungsunds båtklubb,
genom ordförande Lars Olsson.

 

Här nedan hittar du alla viktiga dokument du behöver inför årsmötet:

pdf

Kallelse till årsmöte 2024

Storlek: 104.09 KB
Date modified: 2024-04-09
pdf

Verksamhetsberättelse för 2023

Storlek: 155.78 KB
Date modified: 2024-04-09
pdf

Ekonomisk rapport för 2023

Storlek: 195.80 KB
Date modified: 2024-04-09
pdf

Revisionsberättelse för 2023

Storlek: 124.53 KB
Date modified: 2024-04-09
Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund