Om grundläggande förhållningsregler, medlemskap och hantering av tillbud.

1.1 Allmän information

SBK är ansluten till Svenska Båtunionen vilket gör att båtklubben får löpande information i olika båtklubbsfrågor och stöttning om så behövs.

SBK använder Båtunionens administrativa databasprogram (kallat BAS) för bland annat medlemsregistrering, medlemmars båtinnehav etc.

För att bla ha tillräcklig kunskap om medlemmars behov och önskemål, och för vidare registrering i BAS används följande blanketter som finns att tillgå på hemsidan och i klubbhuset.

1. Medlemsansökan/Uppsägning
2. Ändring(används vid ansökan om bryggplats, vinterförvaring, skåp etc)
3. Tillbud-händelserapportering
4. Ansökan/avtal för husbilsplats 

I klubbhuset finns en förteckning över placering av brandsläckare, hjärtstartare, räddningsbojar, bryggstegar och första hjälpen. Gör dig förtrogen med dessa placeringar inom klubbområdet.

1.2 Några grundläggande förhållningsregler

För att undvika olyckor och klagomål finns det några grundläggande regler som ska följas:

 • Bad från SBK:s bryggor är inte tillåtet. Propellrar och badande ska inte mötas!
   Bad förekommer vid Riksbyggens brygga/flotte strax norr om brygga 3. Var ytterst uppmärksam på detta!
   OBS! Anmäl omedelbart till styrelsen om tillbud sker, med badande från denna brygga/flotte.
 • Tillbud och olycka. Tillbud är en händelse som skulle kunnat leda till skada men inte gjorde det. Olycka är en händelse som leder till skada på person eller material eller bådadera.
   Olyckor ska alltid anmälas till styrelsen. Tillbud bör anmälas om orsaken kan kopplas till SBK:s rutiner och utrustning som via anmälan då kan ändras och utvecklas.
 • SBK:s parkeringsanvisningar ska respekteras. Parkering vid kranar och bryggor är inte tillåten av bla säkerhetsskäl. Val av parkering är speciellt viktigt under sjösättnings- och upptagningsperioderna då båtflytt och mastinläggning kräver stora ytor. Följ traktor- och kranförarens rekommendationer. 
 • Hundar får inte släppas lösa i området.
 • Övernattning i båt får endast göras vid enstaka tillfällen, till exempel i samband med bevakning av klubbområdet.

Kontakta styrelsen via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du märker något anmärkningsvärt.

 

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund