Lars Olsson

Ordförande

Ansvarar för styrelsens arbete samt kontakter med myndigheter och medier, omvärldsbevakning, medlemsbrev, avtal, säkerhet, samt är firmatecknare.

Jakob Hallman

Sekreterare

Ansvarar för dokument, kallelser, protokoll och klubbadministration.

Fredrik Myrberg

Kassör

Ansvarar för kassan, ekonomi samt är firmatecknare.

Hans-Erik Emanuelsson

Ledamot

Ansvarar för bryggplatser, el, servicefakturor, bevaknings- och kölistor. Medlemsansvarig. Tecknar husbils- och husvagnsavtal.

Olof Stenlund

Ledamot

Ansvarar för kontakter med myndigheter och är även miljösamordnare.

Paul Fernström

Ledamot

Ansvarar för medlemsevent, utbildningar, sponsoravtal, passagesystem samt Facebookinformation. 

 

 

 

 

Kent Olsson

Ledamot

Ansvarar för bryggorna.

Jan Attár

Ledamot

Ansvarig för IT och webb.

 

 

 

 

Stewe Börjesson

Funktionär

Ansvarar för skötsel av spolplatta, teknikbod, miljöstation, förvaring, byggnader, planen, el och VA.

Urban Knutsson

Hamnkapten

Ansvarar för underhåll och besiktning av lyftkran och traktor, båtupptagning och sjösättning.

Annons

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund