Om vad som gäller vid bevakning av båtklubbsområdet.

Bevakning nattetid görs av medlem som har vinterförvaringsplats, ordinarie bryggplats eller tillfällig bryggplats. Undantag kan beviljas av styrelsen. Bevakning ska alltid utföras av två personer, samtidigt närvarande. Medlem kan anlita medhjälpare som inte är SBK-medlem att medverka.

De som har utfört bevakningen ska signera bevakningskvitteringen som är en blankett som finns i klubbhuset. Bevakning ska utföras enligt Bevakningsinstruktion, se bilaga A. Medlem som uteblir från bevakning eller skickar obehörig person i sitt ställe, debiteras avgift för utebliven bevakning.

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund