SBK:s behandling av personuppgifter

1. Enligt SBK:s stadgar, innebär medlemskap ett samtycke till att följa SBK:s stadgar och hamnordning. I hamnordningen anges att medlemskap innebär att samtycke ges till att SBK behandlar personuppgifter. Ges inte samtycke, har att ett eget val gjorts att avsluta medlemskap i eller avtal med SBK.

2. SBK har personuppgiftsregister så att vi kan kontakta dig kring vår verksamhet. Vi kan till exempel behöva avisera/fakturera medlemsavgifter och andra serviceavgifter samt skicka ut medlemsinformation.

Kontakta ansvarig för medlemsregistret BAS, om du som medlem vill kontrollera vilka personuppgifter som behandlas. Om någon personuppgift behöver ändras, anmäls detta då med brev/mail till styrelsen. De personuppgifter som SBK har, är de som du själv har lämnat till SBK.

3. Fotografier på verksamhet inom SBK:s område kan användas på SBK:s hemsida.

4. För styrelsemedlemmar och funktionärers personuppgifter på SBK:s hemsida, skall samtycke ha lämnats.

5. ”Känsliga” personuppgifter behandlas normalt inte. Lämnas ”känsliga” personuppgifter frivilligt in (t.ex. angående matallergi inför klubbevenemang), har samtycke därmed givits till att SBK har dessa uppgifter då. När uppgifterna inte behövs längre, tas de bort.

6. Uppgifter om medlems båt, används för att kunna fördela brygg- och förvaringsplatser och upprätta bevakningslistor.

7. Dina personuppgifter kan komma att delas med riksförbund (SBU) , regionalt båtförbund (VBF), försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

8. Uppgifterna sparas så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga.

9. SBK publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

10. Behandling sker även när avtal träffas med SBK (t.ex. mellan SBK och husbil/vagns-ägare). När avtal upphör tas personuppgifter bort, när alla avtalsrelaterad sammanhang har avslutats.

Det som gäller för SBK:

A) Behandling – Lagring och allt som görs med de personuppgifter SBK har.

B) Personuppgift – All information som kan knytas till en nu levande person. Till exempel; Namn, adress, personnummer, telefonnummer, mailadress, fotografi.

C) Samtycke – att fråga och få lov.

D) Avtal – stadgar kan ses som ett avtal med medlemmarna.

E) Personuppgiftsansvarig – ”PuA”. Den som bestämmer ändamål och medel för behandlingen. = SBK:s styrelse

F) Personuppgiftsbiträde – ”PuB”. Den som behandlar personuppgifter på uppdrag av PuA. Dvs. ”andra” än SBK, som gör något för SBK angående kallelser, protokoll, webinnehåll, medlemsregistrering i BAS, kölista, grindkort, utskick, medlemsavgift mm. Detta är för SBK huvudorganisationen SBU, men regionalt även VBF. Även behandling av personuppgifter via mailserver och molnlagring hos Google Drive.

G) Personuppgiftsbiträdesavtal mellan PuA och PuB, som reglerar i huvudsak hur PuB får behandla uppgifterna.

H) Enligt lag kan alla föreningsmedlemmar i Sverige, lämna in klagomål till Datainspektionen. Denna GDPR-policy har behandlats och fastställts av SBK:s styrelse 2021-11-23.

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund