Under medlemsmötet den 16 november 2023 beslutades om nya serviceavgifter för 2024. Här är hela listan:
MEDLEM AVGIFT
Medlemsavgift (momsbefriad) 220
Klubbavgift 230
Medlemskap familj (momsbefriad) 220
Klubbavgift familj 455
Passerkort för grind och klubbhus (Swish) 170
   
SOMMAR AVGIFT
Bryggplats fast avgift 2190
Bryggplats kvm avgift 70
Tillfällig bryggplats hel säsong 3750
Tillfällig bryggplats halv säsong 1875
Sommarupplagd ej använd båt. Bryggplats ej betald 2020
Rampkort (öppna bom+spolning) 400
Trailerbåt på SBK:s område sommartid exl. rampkort 1000
   
VINTER AVGIFT
Vinteruppställning fast avg. (2 kranlyft* och spolning ingår) 1240
Vinteruppställning kvm avg. 130
Spolning av båt som torrsätts men som ej vinterförvaras 330
Kranlyft båt/mast för medlem under ordinarie sjösättnings-/upptagningsperiod. Ej vinterförvaring* 560
*Tilläggsavgift för kranlyft båt/mast medlem utanför ordinarie sjösättnings-/upptagningsperiod oberoende av var båten/masten vinterförvaras 250
Vinterförvaring av mast 445
   
ÖVRIGT AVGIFT
Hyra för SBK:s vagn säsong 2500
Uppställd vagn som ej används Sommar eller Vinter 850
Dinge, kanot eller dylikt. Sommar och Vinter 385
Skåp Litet 1, 8-14 280
Skåp Mellan 2-7 355
Skåp Stort 15-19 455
Skåp Störst 22-37 510
Vimpel 125
SBK tröja 200
Vinterliggare hela vinterperioden Stb
Energiförbrukning vinterliggare Stb
Avgift för utskrift av faktura 30
Påminnelseavgift för obetald faktura momsfri 60
Avgift för utebliven vakt 2000
Passerkort för grind och klubbhus (Swish) 170
Uppställningsplats för husbil/husvagn enligt avtal 3000
   
AVGIFTER FÖR ICKE MEDLEM AVGIFT
Sjösättning/torrsättning Tjörn runt avgift 1 (ett) lyft via Swish 400
Sjösättning/torrsättning Tjörn runt avgift för 2 (två) lyft via Swish 600
Rampning för icke medl. samt trailerförvaring per dygn 150
Kranlyft båt/mast för icke medlem under ordinarie sjösättnings-/upptagningsperiod** 1050
**Tilläggsavgift kranlyft båt/mast för icke medlem utanför ordinarie sjösättning-/upptagningsperiod. 250
Kajavgift vid lyft sjö- /torrsättning med kranbil icke medlem 450
Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund