Om vad dör bör och inte bör göra när du bevakar båtklubbsområdet. 

1. Bevakning

Görs av medlem med vinterförvaringsplats / ordinarie bryggplats / tllfällig bryggplats. Två bevakare går samtdigt. Familjemedlemmar över 18 år tllåts bevaka. OBS! Även en ”båtkompis” som inte är SBK-medlem, får medverka.

2. Bevakningstid

Bevakning skall fullgöras under minst tiden mellan i klubbhuset angivna klockslag.

3. Bevakningslista

Bevakning skall fullgöras enligt uppgjord bevakningslista. Säsongens bevakningslista skickas ut till samtliga medlemmar i god tid innan första natten. Bevakningslistan kommer även anslås i klubbhuset, men inte här på SBK:s hemsida. OBS! Se till att dina kontaktuppgifer (i första hand telefon) är aktuella hos SBK, i pärmarna och i BAS. Tag tidigt kontakt med den SBK-medlem som du ska göra bevakningen tillsammans med.

4. Bevakningsbyte

Bevakningsbyte får ske,under förutsätning att det klart och tydligt framgår av bevakningslistan i klubbhuset, samt att båda bryggplatsinnehavarna/båtägarna är överens om bytet. Bryggplatsinnehavare/båtägare har det fulla ansvaret för att bevakning fullgörs enligt bevakningslistan.

5. Utebliven bevakning

Om någon bevakare uteblir vid nattens början, bör den som inställt sig omgående söka telefonkontakt med den som uteblivit och påminna om bevakningen. Kommer ej den som saknas eller kontakt inte nås, skall den som infunnit sig, beskriva situationen på bevakningsblanketten och lämna den i lådan för bevakningsrapporter. Därefer lämnas SBK:s område. Ensam person får inte bevaka. Den som orsakat utebliven bevakning eller den som skickar obehörig person i sitt ställe, debiteras en avgitf för utebliven bevakning. Avgiftens storlek bestäms årligen vid SBK:s höstmöte.

6. Bevakarnas åliggande

Båda bevakare skall vara vakna och göra ett fertal tillsynsrundor. Om obekanta personer uppehåller sig i området, skall dessa tillfrågas om namn och anledning till närvaro. Om någon form av bråk eller skadegörelse förekommer: Ring omgående 112 till polisen.

Bevakarna bör inte utsätta sig för någon form av risk. Tillsyn skall ske av SBK:s område och av båtars förtöjningar. Vid vistelse/kontroll på bryggor skall fytväst användas. SBK:s miljöstation skall också ges tillsyn så att inte läckage förekommer. Bevakarna skall kontrollera att de egna medlemsuppgifterna i medlemspärmarna är aktuella. Ändra vid behov pärmens uppgifter och skicka mail om vad som har ändrats till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Ett antal städuppgifter i klubbhus och vid toaletter ingår i åliggandena.

Städredskap finns i klubbhuset och viss materiel i toalett-avdelningen.

  1. Golvet i klubbhuset skall städas och papperskorg töms.
  2. Sammanträdesbord rengörs.
  3. Diskställ plockas av och kafekokare och diskbänk rengörs.
  4. Toaleter och handfat tvätas av och toa-papper fylls på.
  5. Matan vid toaleterna skakas av utomhus.
  6. Golvet vid toaleter och duschområdet rengörs.
Bevakningsblankett

Vid bevakningens slut, anges på bevakningsblanketten, vilka som fullgjort bevakningen och nattens händelser. Båda bevakarna undertecknar med namnteckning och namnförtydligande. Synpunkter på hamnens skötsel m.m. skall inte skrivas på blanketten, utan framförs direkt till SBK:s styrelse.

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund