Vi är strax över 300 medlemmar i Stenungsunds båtklubb.

Medlemskap kan förekomma i följande former:

  • Medlem med eller utan båtplats.
  • Medlem med enbart vinteruppläggningsplats.

För att bli medlem i skall en skriftlig ansökan fyllas i och ett fotografi på dig själv bifogas. Ansökan behandlas och beslutas på kommande styrelsemöte. I de flesta fall kan man tyvärr inte få tillgång till en bryggplats med en gång då vi för tillfället har en väntelista.  

För information om olika kölistor, vänligen titta först igenom Hamnordningen och kontakta sedan någon i styrelsen för mer information. Här hittar du medlemmarna som sitter i styrelsen

 Här kan du granska och/eller ladda ner blanketten för medlemsansökan:
Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund