miljöstationFrån och med 2024 ska alla hamnar för fritidsbåtar ha en godkänd avfallshanteringsplan. SBK har redan gått i mål med detta. Vi har nu en sådan plan som blivit godkänd av kommunen.

Arbetet med planen innebar en nyttig genomgång av avfallshanteringen, men också av klubbens miljöarbete i stort. Planen bygger på alla medlemmars ansvar för avfallshanteringen och att instruktionerna följs.

Här är en lista på det som räknas som farligt avfall och som alltid ska lämnas i kärlen vid miljöstationen:

 • Spillolja
 • Olje- och bränslefilter
 • Färg, lösningsmedel, färgburkar, penslar mm
 • Glykolrester
 • Ljuskällor (lampor, lysrör)
 • Småbatterier
 • Startbatterier

Ingenting får ställas utanför kärlen. Allt annat avfall tar varje medlem själv hand om, dvs även hushållsavfall från båten.

Förbättringar inför kommande säsong:
 • Miljöstationen ses över, bland annat bättre väderskydd av kärlen.
 • Samtliga lock på dagvattenbrunnar på hamnplan kommer att målas med varselfärg för synlighet vid tex oljespill.
Instruktion i händelse av oljespill:
 • Vid upptäckt av oljespill i hamnen ska Räddningstjänsten genast kontaktas, tel 010-4714400. Även områdesansvarig ska kontaktas.
 • Vid upptäckt av oljespill vid hydraulkranen finns Absol för oljesanering i kranboden som är öppen när kranen används.
 • Vid upptäckt av oljespill på hamnplan finns Absol för oljesanering i ”akutväska” i toalett- utrymmet i anslutning till hjärtstartaren.
 • Bättre instruktion för tömning av toatank vid hamnens anläggning som finns ytterst på brygga A.

 

Olof Stenlund, miljösamordnare
2024-01-27

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund