sjoradd 1
Hej Medlemmar!

Vi är just nu 298 medlemmar.

Sjösättningsprogrammet har fungerat bra trots det under våren kalla vädret som försenade vårarbete för många.
Stort tack till Hamnkapten med sin bemanning vid kran och traktor.

Likviditeten i klubben följer vår utlagda plan och samtliga båtplatser är uthyrda. Samtliga platser för husbilar är också uthyrda.
Vi har 65 personer på vår väntelista för ordinarie bryggplats.

Klubben har några skåp lediga för dig som önskar ha lite saker förvarade i hamnområde. Kontakta Hans-Erik om behov finns.

Vi fortsätter att arbeta med ryggsäcken av gamla underhållsbrister och tar steg för steg för att förbättra den övergripande kvalitetsnivån.
Arbetet med att sänka elförbrukningen och dess kostnader har gått väldigt bra men vi uppmanar er att även tänka på vattenförbrukningen.

För att undvika korrosion på de nya bommarna så är det inte tillåtet att använda schackel eller liknande som sliter på bommens ytbehandlingen när man förtöjer.

Efter förra årets nedsmutsning av båtar i samband med rengöring av bron har SBK lämnat in en skrivelse till Trafikverket med önskemål om förlängning av nuvarande skydd på bron. För att skapa ett större tryck har vi också kontaktat Bostadsrättsföreningarna runt vår klubb , och erhållit deras underskrifter på vår skrivelse. Skrivelsen gäller nu både Smuts och Buller. Kommunen har också informerats.

Ombyggnaden utanför grinden är nu genomförd och nästan utförd enligt våra önskemål. Vi har dock några anmärkningar som är inskickade till kommun och hoppas i nästa steg på snabbt svar.

Vi har ett antal cementblock som inte sjunkit ner som önskat efter brygg-arbete. Det orsakas av att vattnet i vår hamn är väldigt lugnt och därför inte påverkar cementblocken tillräckligt.
Vi har nu i maj haft dykare som arbetat med att förbättra situationen. Vi började med C brygga norrsida. Beroende på utfall resultat , så beslutar vi hur gå vidare med några ytterligare kritiska cementblock.

Arbetsdagen genomfördes lördagen 3 juni och samlade 33 flitiga medlemmar som hjälpte till i åtta olika arbetsgrupper. Stort tack till alla som hjälpte till och samtidigt bidrog till en gemytlig stämning.
Vi avslutade arbetsdagen efter lite fika med besök av sjöräddningen som anlände med två båtar och gav information om organisation, arbetssätt och vad att tänka på för oss som båtägare.
Bland många tips, nämdes vikten av att ha rätt flytväst. Att lägg in 112 appen i mobilen, samt att förvara mobilen i vattentät förpackning. Ett annat bra tips var att ha en PLB nödsändare som skickar ut en signal om var man befinner sig ifall man hamnade i vattnet.
Vanligaste utryckningsanledning var dåligt bränsle med bakterietillväxt som resulterar i motorstopp.

STORT TACK TILL SJÖRÄDDNINGEN

 

Efter allt arbete med båten inför säsongen önskar vi er alla en god båtsommar.
Ständig förbättring
Styrelsen genom ordförande
Lars Olsson

 

 

 

 

 

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund