Hej Medlemmar
Säsongen är slut och våra kära båtar har nu blivit upptagna och får lite omvårdnad och skydd för vind, regn, och snö. Kanske också lite förberedelsearbete blir utfört inför säsong 2023.

Ett stort tack för ett gott arbete vid kranen och på uppställningsyta.

Som jag skrev i förra brevet så är underhållsarbetet som var planerat för hamn och hamnplan året

2022 klart. Ett stort tack riktas till alla frivilliga som hjälpt till att genomföra programmet. Detta har resulterat i att vi höjt kvalitetsintrycket på vår hamn.

Kvarstår nu är att mäta djup i vår hamn främst vi förankringspunkter för brygga B och C. Vi hoppas att dessa sjunkit ner under året. Vi kommer också att kontrollera slitage på kättingar för vågdämpare under brygga A.

För 2023 kommer ett nytt program att tas fram för vidare förbättringsarbete.

När båtarna nu ligger upplagda så gäller det att följa de regler vi har i klubben. Elkablar får endast vara anslutna när båtägare är på plats och ser om sin båt. Finns det goda skäl att kringgå denna regel skall detta godkännas av styrelsen.

Stegar skall vara fastlåsta så att de ej kan användas för att göra livet enklare för tjuvar som vill komma in i din båt.

Din vagn skall vara märkt med Namn och Tel.nr. Detta är viktigt av flera skäl men också för att vi skall kunna nå dig om något händer som du bör veta.

Vill också passa på att informera om att låna ut sitt passerkort till någon som ej är medlem för att vara inne på vårt hamnområde, är ej tillåtet.

Vi arbetar nu om vår hemsida som kommer få ett ordentligt lyft. Den kommer att vara klar vid månadsskiftet.

Vi har i höst startat en informationsträff. Här får nya medlemmar information om ditt och datt som är bra att veta om klubben.

Som nog alla har konstaterat så har el blivit dyrare. Vår klubb har haft ett avtal som sträcker sig till december. Vi kommer nu framöver att få betala mer för vår el och ser nu över möjligheter att minimera kostnader.

Vi minskar värmen i klubbstugan till 18 grader minskar belysning och byter ut lampor. Vi håller dörren till klubbstugan stängd och stänger av kylskåp. Fler åtgärder är att förvänta.

Likviditeten i klubben följer den plan som lagts och beläggningen av våra bryggplatser har varit 134 uthyrda av totalt 134 platser.

Vi kommer i närtid att skicka ut vår årliga medlemsundersökning för att få en uppfattning om vad ni medlemmar tycker om vårt arbete på klubben. Tack på förhand för era svar.

Önskar er alla en fin advent och en god jul.

Ständig förbättring

Styrelsen

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund