vinteruppstallning6

Hej Medlemmar!

Båtsäsongen kan nog för många sammanfattas som vädermässigt ej optimal. Hoppas att ni ändå har några fina minnen att ta med under kommande vintermörker.

Upptagning av båtar är avklarad och har som vanligt har hanterats på ett utmärkt sätt av vår hamnkapten och medarbetare. STORT TACK.

En ny djupmätning kommer nu att genomföras i område där våra förankringar till bryggor B och C finns placerade. Baserat på resultat kommer beslut att tagas kring om ytterligare dykarinsats krävs till våren.

Vår kran kommer också att få en besiktning kring underhållsbehov och service för att vara i gott skick till våren.

De flesta båtar står nu på sina vagnar och är täckta, men vi vill ändå uppmana alla att tänka på säkerhet kring arbetet på och runt båtarna. Det har inträffat två tråkiga incidenter i höst som resulterat i kroppskada. 

Om olyckan ändå skulle vara framme så har vi säkrat att räddningstjänst och ambulans har passerkort för att snabbt komma på plats. För att kontakta dessa instanser för att få hjälp, gäller ju dock att du har mobilen med dig för att kunna larma.

För att minska risken för stölder skall du låsa fast din stege så den inte kan användas av obehöriga. Lösa stegar kommer att samlas in och låsas. Vi har varit relativt förskonade mot stölder, men gör det svårt för tjuven.

Vi vill passa på att påminna om att inkopplad el till båten för tex underhåll av batteri endast är tillåten då du själv också är på plats och bevakar.

Vi kommer att hålla ett möte för nya medlemmar där vi informerar om hur klubben fungerar och vad man hittar svar på sina frågor. Du som är ny medlem kommer att informeras om tid och plats.

Som tidigare meddelats kommer en avfallsplan (ett krav från myndighet) framtagas till årets slut, och detta arbete är uppstartat och nästan klart i skrivande stund. Vi kommer att utgå från vad som finns skrivet i vår hamnordning och bygga planen därefter. En miljöinspektion är nu 17 november genomförd av personal från kommunen. Vi kan konstatera att genomgången som var uppdelad i två delar fungerade bra. Vi startade med en dokument- rutindel, och fortsatte sedan med en rundvandring och inspektion. Vi har några förbättringar som skall införas främst på kontroll och dokumentation. Sammanfattningsvis en nyttig övning.

Vid in och utfart till vårt område uppmanar vi till stor uppmärksamhet när du passerar gång och cykelbana för att minimera risken för olycka.

Vår medlemsundersökning kommer att skickas ut i december och vi uppmanar er att tycka till på våra frågor. Era betyg är viktiga för styrelse och klubb. Tack på förhand.

Ett höstmöte genomfördes 16 november på Nösnäsgymnasiet. Styrelsens förslag på ett antal punkter kunde godkännas. Protokoll kommer att finnas klart inom en vecka.

Vi har en anslagstavla som finns placerad på väggen förråd/ toalett. Vi uppmanar våra medlemmar igen att använda denna vid båtar till salu, alt önskas köpa, men också utrustning och tillbehör.

Tack till er alla som hjälpt till under året med diverse uppgifter för klubben.

Önskar er en säker och god avslutning på säsongen med vinter-täckning av båten, advent, jul och gott nytt båt-år.

Ständig förbättring!

Styrelsen genom Lars Olsson

 

 

 

 

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund