Hej Medlemmar!
Hoppas att ni alla har haft en bra sommar och fina båtminnen trots det inte optimala vädret.
Upptagning av båtar har startat, och listor för planering upptagning finns uppsatta på väggen i vårt klubbhus. Just nu finns listor uppe till datum lördagen 7 oktober.
Vid ev frågor kontakta hamnkapten Urban alt områdesansvarig Stewe.
 
När båtvagnar nu kommer i focus så passa på att kontrollera att din märkning är korrekt och tydlig.
Då vi nu kommer in i en fas med stor aktivitet i hamnen så parkera din bil med omtanke så att den inte stör arbetet i hamnen, och inte heller riskerar att skadas.
Vi har tagit hem grus som till viss del har placerats ut på hamnplan för att jämna ut ojämnheter men också att fylla på där svackor har uppstått.
 
En el-inventering av hamnplan är nu uppstartad. Tidigare har el uppgraderats i samband med nya bryggor, men nu startar steg 2 i att förbättra områden med brister på hamnplan. En ny kompressor till filterrums pumpsystem har installerats då den gamla slutat att fungera.
Arbete kommer också att genomföras på A-bryggan där slitna förankringskedjor skall bytas i höst.
Vi försöker att steg för steg uppgradera och förbättra det som behöver upprustas och detta är en resa som aldrig tar slut.
 
En avfallsplan (ett krav från kommunen) skall framtagas till årets slut, och detta arbete är redan uppstartat. Vi kommer att utgå från vad som finns skrivet i vår hamnordning och bygga avfallsplanen därefter.
 
Arbetet med gång och cykelbana utanför vårt område är nu avslutat. Kommunen har till stora dela följt vad vi önskat i de möten som hållits med dem. Dock finns det synpunkter kvar från klubben för att optimera säkerheten och vi kommer att delge kommunen dessa i ett brev. Vi uppmanat till fortsatt försiktighet vid in- och uttrafik.
 
Delar av styrelsen har träffat hamnkapten och personal vid kran för att samla in synpunkter från vårens arbete. Synpunkterna behandlas av styrelsen och ett förslag arbetas fram.
 
Vi har en anslagstavla som finns placerad på väggen utanför toaletterna. Vi uppmanar våra medlemmar att använda denna då båtar ska säljas, alt. önskas köpas, men även för utrustning och tillbehör.
 
Likviditeten i klubben följer den plan som lagts för 2023, trots ökade kostnader i räntor och inflation.  Beläggningen av våra bryggplatser är idag 134 av totalt 134. Just nu står 64 personer på vår väntelista för båtplats. Husbilsplatser för uthyrning är 17 st och 17 st är uthyrda.
Vi är nu 310 medlemmar i klubben
 
Vårt höstmöte kommer att hållas 16 nov. Motioner skall lämnas in senast den 12 okt. Lokalenen för mötet kommer att beslutas inom en vecka.
Vår hemsida utvecklas löpande och vi rekommenderar er att följa den.
 
Avslutningsvis vill vi uppmana alla att följa gällande regler beträffande inkoppling av el till era båtar. 
 
Önskar er en fin höst och tänk säkerhet vid upptagning och vintertäckning av båten.
Ständig förbättring!
Styrelsen genom Lars Olsson
 
 
 
 
Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund